064/708 00 77; 064/ 708 00 78; 064/708 00 79; 064/708 00 80; 064/708 00 81 office@nutrivet.rs

Groundfix

Uravnotežena ishrana biljaka u toku vegetacije

Za tretman zemljišta

Sadrži azotofiksirajuće i bakterijame koje mobilišu fosfor i kalijum iz zemljišta u oblike pristupačnim biljkama.

Sadrži i silikatne bakterije, prirodne endofite i ostalu korisnu mikrofloru: bakterije mlečnokiselinkog vrenja, razlagače celuloze i enzime kao i fitohormone, aminokiseline, vitamine i ostale fiziološke aktivne supstance bakterija.

Vreme primene

Groundfix se upotrebljava u toku:

  • osnovne obrade zemljišta,
  • presetvene pripreme zemljišta,
  • setve semena;

Efekti primene

  • Uravnotežena ishrana biljaka u toku vegetacije,
  • Mobilizacija NPK u zemljištu u oblike pristupačnim biljaka,
  • Biološka remedijacija zemljišta i poboljšanje njegovog opšteg prirodnog potencijala;

 

O dozama primene i za više informacija o ovom proizvodu obavezno nas kontaktirajte preko forme na dnu ove stranice.

 

 

 

Pitanje o našoj ponudi:

11 + 9 =