064/708 00 77; 064/ 708 00 78; 064/708 00 79; 064/708 00 80; 064/708 00 81 office@nutrivet.rs
Componaza

Componaza

Componaza Za ubrzano sazrevanje stajnjaka Mikrobiološki proizvod za ubrzano sazrevanje stajnjaka i organskog otpada industrijskog porekla. Sastav: Specijalno odabrana mešavina živih ćelija i spora korisnih mikroorganizama iz prirode. Efekti primene: Ubrzava proces...
Ecostern

Ecostern

Ecostern Za zaoravanje žetvenih ostataka Mikrobiološki proizvod za razgradnju žetvenih ostataka kukuruza, suncokreta i drugih poljoprivrednih useva. Sastav: bakterije i antagonostičke gljivice, bakterije koje mobilišu fosfor i kalijum iz zemljišta, prirodne endofite i...
GroundFix

GroundFix

Groundfix Uravnotežena ishrana biljaka u toku vegetacije Za tretman zemljišta Sadrži azotofiksirajuće i bakterijame koje mobilišu fosfor i kalijum iz zemljišta u oblike pristupačnim biljkama. Sadrži i silikatne bakterije, prirodne endofite i ostalu korisnu mikrofloru:...
Organic Balance

Organic Balance

Organic Balance Za bolju reakciju biljaka u stresnim uslovima Mikrobiološki proizvod koji uz uravnoteženu ishranu biljaka poboljšava njihovu otpornost u stresnim uslovima sredine. Sadrži koncentrovanu mešavinu živih i inaktiviranih ćelija mikroorganizama i njihovih...
Fito Help

Fito Help

Fito Help Za ubrzano zrenje plodova i jači korenov sistem biljaka Mikrobiološki preparat koji sadrži žive ćelije mikroorganizama i njihove aktivne metabolite: fitohormone i druge materije rasta. Koristi se za tretman semena i sadnog materijala pre setve/sadnje i za...