SAN Black

SAN-Black

Aditiv stočnoj hrani za sve vrste životinja.

Adsorbent mikotoksina.

100% biljni ugljenik.

  • Promoviše dobrobiti digestivnog trakta
  • Adsorbuje endo i mikotoksine
  • Pomaže u održavanju zdravlja i kondicije životinja
  • Sigurno, prirodno i efikasno

SAN Black je rezultat zagrevanja drveta u odsustvu kiseonika u procesu poznatom kao piroliza. To je pirolizovani ugalj, napravljen od francuskog hrasta. Za razliku od aktivnog uglja, specifični proces karbonizacije, pruža jedinstvenu strukturu sa specifičnom površinom sa raspodelom pora od 90% mezo i makropora.

Zbog svoje inertne prirode, nema neželjenih efekata prilikom upotrebe na životinjama. To je jednostavan, siguran, efikasan i vredan način suočavanja sa probavnim problemima kod životinja, što dovodi do poboljšanih tehničkih performansi.

SAN Black preporuke za doziranje:

  • Od 0.15 % do 0.40 % u kompletnoj smeši.

SAN Black efekti primene:

  • Prirodni preparat.
  • Smanjen rizik od poremećeja metabolizma crevnog trakta i dijareje.
  • Visok prirodni kapacitet adsorpcije.

Pakovanje: 20kg

Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO