O KOMPANIJI - BTU CENTER

BTU CENTER  je ukrajinski proizvođač mikrobioloških preparata za zaštitu i ishranu biljaka u poljoprivredi. Preparati kompanije BTU CENTER dozvoljeni su za upotrebu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, potvrđen organskim sertifikatom Organic Standard, priznat u Evropskoj Uniji.

Kompanija BTU-CENTER je član Međunarodnog udruženja proizvođača za biokontrolu u Švajcarskoj (IBMA - International Biocontrol Manufacturers' Association).

Plodno zemljište, zdrava i bogata žetva su naši ciljevi. Visoko kvalifikovani tim agronoma, biotehnologa i biohemičara rade na tome da ih ostvare.

Znamo kako mikrobi rade!

Mikroorganizmi imaju veliku ulogu u interakciji sa biljakama i deluju pozitivno na njihov porast i razvoj gde utiču na rast i razvoj tokom vegetacije. Mikroorganizmi deluju stimulativno na razvoj korenovog sistema (rizogeneze) koja omogućava veće usvajanje hranljivih materija iz zemljišta i bolju ukorenjenost biljaka. Kolonizacijom sa korenovim sistemom deluju antagonistično na prouzrokovače bolesti biljaka i imaju sveobuhvatni uticaj na aktivaciju mehanima otpornosti biljaka u odbrani od patogenih mikroorganizma.

Inovacija, istrživanje i razvoj preparata

Važna komponenta našeg poslovanja uvek je  bila istraživanje i razvoj, gde se svakodnevno trudimo da razumemo prirodne procese i implementiramo ih u razvoj efektivnih preparata koji će biti ekološke svesti.

Naš rad u odeljenju za istraživanje i razvoj podržan je našim Institutom za primenjenu biotehnologiju.

BTU-CENTER je kompanija koja više od 20 godina naučnih studija  nudi efikasna rešenja u sferi biološke zaštite i ishrane bilja i tehnologiji oporavka zemljišta. Svaki naš preparat sadrži sojeve mikroorganizama pažljivo selekcionisanih iz našeg muzeja sojeva.

Verujemo u snagu dobrih mikroorganizama!

Posedujemo naš muzej sojeva mikroorganizma gde velikim iskustom rada u mikrobiolobiji i razumevanju "kako mikrooganizmi rade" i kakve interakcije imaju sa biljakama osiguravamo bezbedni razvoj biljaka tokom vegetacije  i bioremedijaciju zemljišta.

Nizom laboratoijskih istraživanja mi selektujemo najaktivnije sojeve mikroorganizma  i testiramo njihove miksture u različitim koncentracijama. Kao rezultat, selekcionišemo  nekoliko efektivnih mikstura koje su se pokazale najefikasnijim i njihova dalje istraživanja obavljamo na različitim departmanima na Institutu za primenjenu biotehnologiju. Ovu fazu razvoja novih preparata obavljaju mikrobiolozi i biotehnolozi. Kada je istraživanje zadovoljavajuće, naši tim agronoma istražuje efekte primene u različitim varijantama terenskih ogleda i u različitim agroklimatskim uslovima. Ukoliko se nakon ove faze ispitivanje mikstura može poboljšati dalja istraživanja obavljamo u laboratoriji koja se kasnije finalno analiziraju, još jednom, na terenu.

Timski rad naših agronoma i biohemičara razvijaju nove tehnologije uzimajući u obzir sve karakteristika imanja.

BTU-CENTER poseduje sopstvenu proizvodnju, Institut za primenjenu biotehnologiju i logistički park.

BTU-CENTER proizvodi više od 10.000 tona bioloških preparata na godišnjem nivou. Više od 3 miliona ha obradivog zemljišta je tretirano preparatima BTU-CENTER.

Kontrola kvaliteta se pažljivo prati, od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, jer poljoprivredni proizvođači moraju dobiti stabilne i efektivne biološke preparate. Svi preparati se čuvaju u hladnom temperaturnom režimu. 

 

 

Image

Šta su mikroorganizmi i gde ih možemo pronaći?

Image

Ekologija zemljišta i njegove karakteristike

Image

BTU CENTER - BIOTEHNOLOGIJA BEZ GRANICA

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO