GROUNDFIX

GROUNDFIX

Mobilizator fosfora i kalijuma u zemljištu

Groundfix je  preparat kompleksnog mikrobiološkog sastava namenjen za  mobilizaciju fosfora i kalijuma iz nerastvorljivih jedinjenja u zemljištu.

Groundfix® deluje povoljno na veću dostupnost nutrijenta iz zemljišta i uvećanje prinosa.

Đubrenje je jedna od naskupljih stavki u poljoprivrednoj proizvodnji. Upravo je to je razlog zbog čega i iskusni poljoprivredni proizvođači, najbolje što znaju, optimiziraju ishranu svojih useva. Groundfix® deluje na uvećanje plodnosti zemljišta aktiviranjem pozitivnih bioloških procesa u zemljištu, optimizacijom ishrane korena iz zemljišnog rastvora poreklom iz mineralnih đubriva i obnavlja mikrofloru zemljišta.

Višestruka primena preparata Groundfix®:

Usev

Groundfix, L/ha

Radna kol.vode, L/ha

Kukuruz

3-5

150-300

Suncokret

Žitarice

3

Soja

3

Uljana repica

3-5

Povrće, 2-3 tretmana

3-5

 

fertirigacija

Mlade sadnice voća, 2-3 tretmana

3-5

Vreme i metode primene:

  1. Za tretman zemljišta pre setve ratarskih useva. U jesen pre dubokog oranja ili u proleće sa obradom zemljišta  pre setve.
  2. Za tretman zemljišta pre rasađivanja povrtarskih useva.
  3. U voćarstvu i vinogradarstvu fertigacijom u proleće.

Efekti primene Groundfix-a:

  1. Postepeno povećanje mobilnih oblika fosfora i kalijuma u oblike dostupni biljkama u zemljištu.
  2. Promoviše slobodan protok silicijuma u biljkama.
  3. Pozitivan odgovor biljaka na stresne faktore rasta i razvoja.
  4. Poboljšani agrohemijski parametri zemljišta.
  5. Viši prinosi gajenih useva.

Sastav mikroorganizama u Groundfix-u: Bacillus subtilisBacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Enterobacter sp., Azotobacter chroococcumPeanibacillus polymixa

- biološki aktive supstance bakterija (metaboliti):  enzimi, polisaharidi, fitohormoni, vitamini, aminokiseline, makro i mikroelementi;

Pakovanja:1 L, 5L, 10 L.

Groundfix® je upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede RS br. 321-01-01495/2018-11.

Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO