AZOTOFIT

AZOTOFIT

Dodatni izvor azota za vaše useve!

Mikrobiološko đubrivo koje sadrži mikroorganizme slobodne azotofiksatore - Azotobacter chroococcum

Primena:

  • Tretman semena i krtola pre setve ili sadnje
  • Tretman zemljišta i međuredno đubrenje
  • Prihrana preko korena, fertigacijom
  • Folijarni tretman biljaka tokom vegetacije

Efekti primene:

Fiksiranje atmosferskog molekularnog azota i sintetizovanje supstanci koje podstiču rast (nikotinska kiselina, pantotenska kiselina, piridoksin, biotin, hormoni rasta (heteroauksini, giberelini)).

Količine primene u integralnoj i organskoj proizvodnji:

Usev

Tretman semena

Fertirigacija, međuredno đubrenje

Folijarni tretman

Azotofit, L/t

Radni rastvor,

L/t

Azotofit, L/ha

Radni rastvor, l/ha

Azotofit, L/ha

Radni rastvor, L/ha

Žitarice

0.3-0.8

10-15

0.3-0.7

20-50

0.2-0.5

50-300

Leguminoze

0.2-0.8

5-10

0.3-0.5

Industrijsko bilje

0.8-1.5

10-20

0.3-0.5

Heljda

0.3-0.5

10-15

0.3-0.5

Kukuruz

0.5-1.0

10-15

0.3-0.7

Krompir

0.1-0.3

30-50

0.5-1.5

Količina vode određena datom usevu

0.3-0.8

Povrće

20.0-30.0 ml/kg

0.7-1.0 L/kg

Voće

-

-

0.7-1.5

1.0-1.5

500-800

Bobičasto i jagodičasto voće

-

-

0.5-1.0

0.5-1.0

300-500

AZOTOFIT® je registrovan u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredne Republike Srbije pod brojem: 321-01-02094/2022-11 od 8.12.2022.

Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO