O KOMPANIJI - BTU CENTER

BTU CENTER  je ukrajinski proizvođač mikrobioloških preparata za zaštitu i ishranu biljaka u poljoprivredi. Preparati kompanije BTU CENTER dozvoljeni su za upotrebu u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji, potvrđen organskim sertifikatom Organic Standard, priznat u Evropskoj Uniji.

Kompanija BTU-CENTER je član Međunarodnog udruženja proizvođača za biokontrolu u Švajcarskoj (IBMA - International Biocontrol Manufacturers' Association).

Plodno zemljište, zdrava i bogata žetva su naši ciljevi. Visoko kvalifikovani tim agronoma, biotehnologa i biohemičara rade na tome da ih ostvare.

Znamo kako mikrobi rade!

Mikroorganizmi imaju veliku ulogu u interakciji sa biljakama i deluju pozitivno na njihov porast i razvoj gde utiču na rast i razvoj tokom vegetacije. Mikroorganizmi deluju stimulativno na razvoj korenovog sistema (rizogeneze) koja omogućava veće usvajanje hranljivih materija iz zemljišta i bolju ukorenjenost biljaka. Kolonizacijom sa korenovim sistemom deluju antagonistično na prouzrokovače bolesti biljaka i imaju sveobuhvatni uticaj na aktivaciju mehanima otpornosti biljaka u odbrani od patogenih mikroorganizma.

Inovacija, istrživanje i razvoj preparata

Važna komponenta našeg poslovanja uvek je  bila istraživanje i razvoj, gde se svakodnevno trudimo da razumemo prirodne procese i implementiramo ih u razvoj efektivnih preparata koji će biti ekološke svesti.

Naš rad u odeljenju za istraživanje i razvoj podržan je našim Institutom za primenjenu biotehnologiju.

BTU-CENTER je kompanija koja više od 20 godina naučnih studija  nudi efikasna rešenja u sferi biološke zaštite i ishrane bilja i tehnologiji oporavka zemljišta. Svaki naš preparat sadrži sojeve mikroorganizama pažljivo selekcionisanih iz našeg muzeja sojeva.

Verujemo u snagu dobrih mikroorganizama!

Posedujemo naš muzej sojeva mikroorganizma gde velikim iskustom rada u mikrobiolobiji i razumevanju "kako mikrooganizmi rade" i kakve interakcije imaju sa biljakama osiguravamo bezbedni razvoj biljaka tokom vegetacije  i bioremedijaciju zemljišta.

Nizom laboratoijskih istraživanja mi selektujemo najaktivnije sojeve mikroorganizma  i testiramo njihove miksture u različitim koncentracijama. Kao rezultat, selekcionišemo  nekoliko efektivnih mikstura koje su se pokazale najefikasnijim i njihova dalje istraživanja obavljamo na različitim departmanima na Institutu za primenjenu biotehnologiju. Ovu fazu razvoja novih preparata obavljaju mikrobiolozi i biotehnolozi. Kada je istraživanje zadovoljavajuće, naši tim agronoma istražuje efekte primene u različitim varijantama terenskih ogleda i u različitim agroklimatskim uslovima. Ukoliko se nakon ove faze ispitivanje mikstura može poboljšati dalja istraživanja obavljamo u laboratoriji koja se kasnije finalno analiziraju, još jednom, na terenu.

Timski rad naših agronoma i biohemičara razvijaju nove tehnologije uzimajući u obzir sve karakteristika imanja.

BTU-CENTER poseduje sopstvenu proizvodnju, Institut za primenjenu biotehnologiju i logistički park. Na Institutu za primenjenu biotehnologiju svojim korisnicima pružamo mogućnost agrohemijske i mikrobiološke analize zemljišta s kojima dobijamo dublji uvid šta se dešava u zemljištu, a sve u cilju pravilne primene preparata.

BTU-CENTER proizvodi više od 10.000 tona bioloških preparata na godišnjem nivou. Više od 4 miliona ha obradivog zemljišta je tretirano preparatima BTU-CENTER. Sve ovo nam daje veliko praktično znanje koje primenjujemo na terenu adaptirano za svaki agroekološki reon.

Kontrola kvaliteta se pažljivo prati, od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda, jer poljoprivredni proizvođači moraju dobiti stabilne i efektivne biološke preparate. Svi preparati se čuvaju u hladnom temperaturnom režimu. 

 

 

Image

Šta su mikroorganizmi i gde ih možemo pronaći?

Image

Ekologija zemljišta i njegove karakteristike

Image

BTU CENTER - BIOTEHNOLOGIJA BEZ GRANICA

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO