ORGANIC BALANCE

ORGANIC BALANCE

 AKTIVATOR OTPORNOSTI BILJAKA

Ublažite negativne posledice niskih temperatura u vašem zasadu!

Organic Balance je preparat kompleksnog mikrobiološkog sastava za aktivaciju otpornosti biljaka u stresnim uslovima. Namenjen za folijarni tretman biljaka tokom vegetacije i inokulaciju semena ratarskih i povrtarskih useva pre setve.

Višestruka primena preparata Organic Balance:

  1. Folijarni tretman u toku vegetacije u cilju bolje imunološke reakcije biljaka nakon abiotičkih faktora stresa (suša, mraz, grad, prisustvo prouzrokovača bolesti i nakon svakog pesticidnog tretmana).
  2. Folijarni tretman rasada povrća i cveća pre/nakon rasađivanja.
  3. Tretman semena ratarskih, povrtarskih i cvećarskih kultura neposredno pred setvu.

Organic Balance - norme primene:

 Organic Balance Tretman semena (L/t)  Folijarni tretman (L/ha) 
 Usev  Norma (L/t) Količina vode (L)  Norma (L/ha) Radni rastvor vode (L/ha) 
 Žitarice   0.8-1.5  10-15   0.2-0.5 150-300  
 Heljda  20-24
Leguminoze 5-10
Suncokret, šećerna repa 4-6 10-12
Povrće i cveće 15-40 ml/kg 0.7-1 0.5-1 150-300
Krompir: 15-40 ml/kg 30 – 50 0.5-1 150-300
Voćarstvo - - 1 250-500
Vinogradarstvo - - 1 250-500
Jagoda - - 0.5 250
Bobičasto voće - - 0.5-1 250

Namena i aplikacija Organic Balance:

  • Inokulacija semena ratarskih i povrtarskih useva pre setve; za inokulaciju krtola kropira pred sadnju;
  • Folijarna primena za aktivaciju rastenja i razvoja biljaka delovanjem fitohormona i drugih metabolita bakterija;
  • Aktivacija otpornosti biljaka u abiotičkim uslovima stresa – folijarnim tretmanima tokom vegetacije;

Sastav mikroorganizama u Organic Balance-u: Bacillus subtilis, Azotobacter chroococcum, Peanibacillus polymyxa, Enterococcus faeciumLactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus.

- biološki aktive supstance bakterija (metaboliti):  enzimi, polisaharidi, fitohormoni, vitamini, aminokiseline, makro i mikroelementi;

Preporuka: poboljšani efekti primene Organic-Balance® kombinovanom primenom sa bioađuvanta Enposam®;

Maksimalni efekti na rast i razvoj ratarskih i povrtarskih useva uz aktivaciju otpornosti postižu se inokulacijom semena i rasada i folijarnom primenom tokom vegetacije.

Pakovanja:1 L, 5L, 10 L.

Organic Balance® je upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede RS br. 321-01-01493/2018-11.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO