MYCOHELP

MYCOHELP

Sastav: saprofitne gljivice iz roda Trichoderma, žive ćelije bakterija Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis i biološki aktivni proizvodi vitalne aktivnosti mikroorganizama-proizvođača.

Namena:

 • Tretman zemljišta
 • Predsetveni tretman semena
 • Tretman korena rasada pre presađivanja
 • Međuredno đubrenje i fertirigacija
 • Folijarni tretman tokom vegetacije

 Biološki efekti primene:

 • Rizogeneza
 • Poboljšana apsorpcija korenovog sistema
 • Očuvanje produktivne vlage u zemljištu

Preporuke za korišćenje:

 • Zemljište se tretira radnim rastvorom pre tanjiranja, oranja, međuredne kultivacije, setve ili sadnje useva, upotreba preko sistema fertirigacije.
 • Predsetveno tretiranje semena obavlja se na dan setve tako što se seme potapa rastvorom preprata 1-2 sata ili se rastvor preparata prska diretno na seme. Tretirano seme se suši u hladu i seje odmah ili u roku od 8 sati nakon tretmana.
 • Sadnice/rasad se tretiraju pre sadnje. Sadnice se prskaju rastvorom preparata u hladu ili se koreni biljaka potapaju u rastvor i sade direktno u zemlju.
 • Folijarni tretman  u toku vegetacije sa razmakom od 10-15 dana.

Mycohelp se može koristiti i sa drugim odobrenim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Pre mešanja sa drugim sredstvima prvo morate izvršiti test kompatibilnosti.

Preporučene količine primene preparata MycoHelp®  za dati gajeni usev:

Usev

Tretman semena

 

Tretman korena rasada/sadnica

Međuredno đubrenje tokom vegetacije*

MycoHelp® SC, L/t

Količina vode, L/t

MycoHelp® SC, L/1000 kom.

Količina vode,

L/1000 kom.rasada

MycoHelp® SC, L/ha

Količina vode, L/ha

Tretman zemljišta sa MycoHelp® SC: 1.0-3.0 L/ha. Količina vode (zavisi od priključne mašine): 150-300 L/ha

Žitarice

1.0-3.0

10-15

-

-

0.7-2.0

150-300

Leguminoze

1.0-2.5

5-10

-

-

0.7-2.5

Industrijsko

3.0-5.0

10-20

-

-

1.0-2.5

Paradajz

0.5-1.0

30-50

-

-

1.0-1.5

Povrće na otvorenom

10.0-20.0 ml/kg

0.7-1.0 l/kg

0.2-0.5

20-50

1.0-3.0

Cveće

Povrće u zaštićenom prostoru

3.0-5.0

500-800

Jabučasto, jezgrasto, koštičavo voće

-

-

-

-

1.0-3.0

Bobičasto i jagodičasto voće

-

-

-

-

1.0-2.0

300-500

MYCOHELP® SC je registrovan u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredne Republike Srbije pod brojem: 321-01-02092/2022-11 od 07.12.2022.

Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO