MYCOFRIEND

MYCOFRIEND

Moćna mikoriza!

Aktivna kolonizacija rizosfere mikoriznim gljivicama i saprofitnim bakterijama u cilju uvećane apsorpcije korenovog sistema gajenih biljaka.

Poboljšana klijavost semena, ukorenjavanje rasada i mladih sadnica.

Uravnotežena ishrana biljaka tokom vegetacije.

Sastav: 

  • Mikorizne gljive: Glomus, Trichoderma harzianum;
  • Mikroorganizmi koji podpomažu razvoju mikorize i aktivnu rizogenezu: Streptomyces , Pseudomonas fluorescens;
  • Fosformobilizirajuće bakterije: Bacillius megaterium var. phosphaticum, Bacillus subtilis, Bacillus muciloginosus, Enterobacter sp.;

Primena i namena:

1. Tretman semena žitarica, industrijskih useva, leguminoza i povrća.

2.Tretman zemljišta

3. Potapanje korena rasada i sadnica.

Preporučene količine primene:

Usev

 

Tretman semena, L/t

 

Međuredno đubrenje, fertirigacija, L/ha

Tretman rasada,  L/1000 kom

MYCOFRIEND®

L/t

Količina vode, L/t

MYCOFRIEND®, SC

L/ha

Količina vode,  L/ha

MYCOFRIEND®, SC

L/1000 kom

Količina vode, L/1000 kom

 

Broj tretmana

 
 

1

1-2

1

Žitarice

1.0-1.5

10-15

0.2-0.5

20-50

-

-

Kukuruz

3.0-5.0

5-10

-

-

Industrijsko bilje

4.0-6.0

10-20

-

-

Leguminoze

1.0-1.5

15-20

-

-

Povrće

20-30 ml/kg

0.7-1.0 L/kg

0.5-1.0

Količina vode odgovara datom usevu

0.2-0.5

20-50

Voće

-

-

1.0-2.0

-

-

Borovnica, jagoda, voće

-

-

-

-

 

MYCOFRIEND® SC je registrovan u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pod brojem:321-01-02091/2022-11 od 06.12.2022.

Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO