FITOHELP

FITOHELP

BIOSTIMULATOR

Fitohelp je koncentrovani preparat namenjen za folijarni tretman biljaka tokom vegetacije, tretman zemljišta i inokulaciju semena ratarskih i povrtarskih useva pre setve.

Višestruka primena preparata Fitohelp:

  1. Folijarni tretman u toku vegetacije; deluje stumlirajuće na porast nadzemne mase.
  2. Tretman korena rasada povrća i cveća pre rasađivanja na stalno mesto.
  3. Tretman semena ratarskih, povrtarskih i cvećarskih kultura neposredno pred setvu.

Fitohelp - norme primene:

Usev

Tretman semena

Tretman korena rasada

Folijarni tretman

FITOHELP, L/t

Voda, L/t

FITOHELP, L/1000 kom

Voda, L/1000 kom.

FITOHELP, L/ha

Voda, L/ha

Žitarice

1.0-1.5

10-15

-

-

0.5-0.8

150-300

Leguminoze

1.0-1.5

5-10

-

-

Suncokret

2.0-3.0

10-20

-

-

Krompir

0.5-1.0

30-50

-

-

1.0-1.5

Povrće na otvorenom

10.0-20.0 ml/kg

0.7-1.0 L/kg

0.2-0.4

20-50

1.0-2.0

Cveće

Povrće u zatvorenom prostoru

2.0-3.0

500-800

Voće

-

-

-

-

1.0-2.0

Bobičasto voće

-

-

-

-

1.0-1.5

300-500

 

 

Pojašnjenje: *Za potapanje rasada povrća pre presađivanja na stalno mesto pomešajte 0.2-0.4 L/ha FitoHelp® u 50-100L vode, što je dovoljno za 1000 mladice rasada.

Efekti primene Fitohelp-a:

  • U zavisnosti od metode aplikacije preparata (zemljišno ili folijarno) deluje stumlirajuće na porast biljnih organa – korena ili listova;
  • Viši prinos uz bolji kvalitet sirovine;

Koncetrovani mikrobiološki preparat koji u svom sastavu sadrži određeni soj živih ćelija Bacillus suptilis – u koncentraciji ne manjoj od 4x109 CFU/cm3.

Preporuka: ispoljavaju se poboljšani efekti primene Fitohelp preparata kombinovanom primenom sa preparatom Organic-Balance®.

Pakovanja:1 L, 5L, 10 L.

FitoHelp® je upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede RS br. 312-01-01496/2018-11.

Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO