COMPONAZA

COMPONAZA

Sadrži RODEX!

COMPONAZA je preparat kompleksnog mikrobiološkog sastava za brže kompostiraje stajnjaka i osoke u lagunama i kompostnim jamama.

Kompost je organsko đubrivo sa odličnim kvalitativnim karakteristikama koji se dobija samo pravilnom pristupanju tehnologiji njegove pripreme.

Efekti upotrebe Componaza-e:

 • neutrališe, dezinfikuje i prerađuje stajnjak pretvarajući ga u kvalitetno organsko đubrivo,
 • prečišćava tečni deo stajnjaka od fosfata, patogenih mikroorganizama i pretvara azot u nitratni oblik koji je dostupan biljkama,
 • razgrađuje čvrsti deo stajnjaka na dnu lagune i čini ga tečnim,
 • sprečava stvaranje pokorice po površini,
 • sprečava oslobađanje amonijaka, sumporvodonika i drugih organskih materija koje stvaraju oštar i neprijatan miris,
 • redukuje broj patogenih bakterija i gljivica u kompostiranoj biomasi;

Norme primene Componaza-e u lagunama:

Tretmani

Norma, l/m3

Zapremina lagune u m3

Prvi “šok” tretman

0.250

1.0

Svaki sledeći

0.125

1.0

Tehnologija primene Componaza-e u kompostim jamama:

 • Efektivna doza primene je 0.25 L/t stajnjaaka
 • Veličina jame za kompostiranje treba da je 1.5m visine i 2.5m širine i proizvoljne dužine.
 • Za kontrolu procesa kompostiranja potreban je stalni monitorning kompostirane biomase - temepratura, pH, i vlažnost. 

Glavne karakteristike komposta u odnosu na ostala organska đubriva:

 • Visok stepen mineralizacije i humifikacije organske materije,
 • Za 50% manja zapremina od nekompostirane mase,
 • Stabilizacija isparljivih jedinjenja amonijaka u masi tokom procesa kompostiranja,
 • Odsustvo neprijatnih mirisa,
 • Biljkama pristupačni oblici fosfora i kalijuma,
 • Neutralizacija patogenih mibroorganizama u komposta,
 • Stabilizacija komposta bez gubitka energije.

Sastav i koncentracija (CFU/ml) mikroorganizama u Componaza-i:

 1. Bacillus subtilis, >2,0 x 109 CFU/ml
 2. Azotobacter chroococcum, >2,0 x 109 CFU/ml
 3. Enterobacter sp., >1,0 x 109 CFU/ml
 4. Enterococcus faecium, >2,0 x 1010 CFU/ml
 5. Asocijacija mikroorganizama Rodex, >1,0 x 1010 CFU/ml
 6. Trichoderma viride, >1,0 x 108 CFU/ml
 7. Trichoderma harzianum, >1,0 x 108 CFU/ml
 8. Enzimi, biološki aktive supstance bakterija (metaboliti)

Pakovanja:1 L, 5L, 10 L.

Componaza® je upisan u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede RS br. 321-01-01497/2018-11.

Image
Image
Image

Kompostiranje sa aeratorom

Image

Kompostiranje sa aeratorom

Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO