ALATI - CID LINES

Lista CID LINES alata koja optimizuju rezultate higijene na Vašoj farmi:

PENILICA

Penilica je dodatak na vašem puromat aparatu koji pod visokim pritiskom vode stvara penu za lakše nanošenja preparata za higijenu kompanije CID LINES.

Aktivna pena omogućava bolje prijanjanje sredstva za dezinfekciju i pranje i bolji učinak preparata za higijenu.

Ručno podešavanje koncentracije radnog rastvora preparata za higijenu  je jednostavno preko zavrtnja na penilici.

Radni pritisak: 40-150 b.

Zapremina rezervoara penilice je 2L.

Image

ČAŠE ZA DIPOVANJE

Čaše za umakanje sisa koja se primenjuju u protokolima higijene muže.

Dolaze zasebno u ponudi kao čaša za predip i čaša za postdip.

Zaprimena čaše je 250 ml.

Image

PURE FOAMER

 

Za lakšu i bržu mužu!

Savršen spoj sa Keno ™ pure.

Keno ™ pure i Pure Foamer postižu bržu pripremu sisa pre muže!

Pure Foamer štedi vreme i novac!

  • Optimalna konzistencija pene za mužu
  • Nije potreban kompresor
  • Nema više izmuzavanja
  • Jednostavna i brza instalacija
Image

KALKULATOR MASTITIS TROŠKOVA

Najbrži način za smanjenje troškova povezanih sa mastitisom!
Širom sveta 3 glavna oboljenja prete mlečnim farmama: plodnost je stalno pitanje, hromost postaje sve veća zabrinutost, a mastitis je i dalje relevantan.

Uprkos dobrom poznavanju patologije, troškovi kliničkog i subkliničkog mastitisa često se ignorišu ili potcenjuju.

Ako su direktne posledice (oštećenja vimena) i direktni troškovi (troškovi lečenja, veterinarske takse i vreme provedeno za lečenje životinja) mastitisa očigledne, indirektne posledice i troškovi se često zanemaruju uprkos mnogo ekonomičnijem uticaju.

Glavni indirektni trošak je smanjenje proizvodnje mleka za trenutnu laktaciju, a takođe i zbog nepovratnih oštećenja za sledeću laktaciju. Optimizacija proizvodnje mleka i kvaliteta mleka je prioritet mlekarskog sektora. Optimizacija proizvodnje mleka znači optimizaciju profita poljoprivrednika. A najjača poluga za postizanje optimalne proizvodnje mleka je sprečavanje mastitisa.

Mislite na higijenu, mislite na visok dobitak!

CID LINES je razvio alat, kalkulator troškova mastitisa, da precizno i konkretno utvrdi troškove mastitisa na nivou farme. Unesite broj kliničkih slučajeva mesečno, nivo broja somatskih ćelija, nivo proizvodnje, cenu mleka i dobićete troškove mastitisa za svoje stado.

U podešavanjima aplikacije, postoji opcija za upotrebu na srpskom jeziku. Aplikaciju možete pronaći na Google Play Store za IOS mobilne uređaje ili na Apple Store za Apple mobilne uređaje.

Image
Image

TWIN FOAMER

Twin foamer dizaniran od kompanije CID LINES omogućava lakšu manipulaciju u toku protokola dezinfekcije ili pranja objekata na farmama životinja.

Pogledajte video za jednostavnu instalaciju   >>>

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO