BIOGASNA POSTROJENJA - CHR. HANSEN

SILOSOLVE BG

Silažni inokulant za dobru fermentaciju i stabilnost silaže namenjenu za biogasna postrojenja.

SILOSOLVE® BG je naučno zasnovan I istraživački dokazan inokulant formulisan za fermentaciju i stabilnost silaže za biogas.

Efekti upotrebe SILOSOLVE® BG:

  • Odlična fermentacija
  • Odlična aerobna stabilnost
  • Optimalna efikasnost korišćenja biljne mase i povećan prinos metana

Silaža za biogasna postrojenja

Postizanje visokog prinosa biogasa počinje u silotrenču. SILOSOLVE® BG osigurava očuvanje suve materije i silažu održava stabilnom nakon otvaranja. Pored održavanja silaže hladnom, sirćetna kiselina proizvedena tokom fermentacije je važan prekursor za proizvodnju metana.

Veća proizvodnja biogasa

SILOSOLVE® BG osigurava očuvanje suve materije u silaži i silažu održava stabilnom. Ovaj benefit rezultira visokim prinosom metana u digestoru.

Veća proizvodnja metana

SILOSOLVE® BG je dizajniran da brzo stvara sirćetnu kiselinu. Brzo formiranje sirćene kiseline utiče na njenu stabilnost i obezbeđuje veći prinos metana jer je sirćetna kiselina važan prekursor za formiranje metana.

Fleksibilnost – samo 14 dana fermentacije

SILOSOLVE® BG omogućava ranije otvaranje silotrenča - nakon 14 dana fermentacije. Brza redukcija pH je kritična za kontrolu prisutnih mikoorganizama u biomasi, a odgovorni su za kvarenje silaže. Benefit se ogleda u oporavaku suve materije i očuvanje nutrijenata u silaži. Zbog kratkog vremena fermentacije fleksibilnost upotrebom SILOSOLVE® BG omogućava tačnu upotrebu silaže u vašem digestoru.

U sastavu SILOSOLVE® BG je mešavina homo i heterofermentativnih sojeva bakterija, pažljivo odabranih kako bi obezbedili kontrolisanu fermentaciju silaže, njenu aerobnu stabilnost i veću produkciju biogasa.

Pakovanja: kesica od 200 g koja tretira 100 tona sveže biomase.

Upotreba: jedna kesica od 200 g tretira 100 tona sveže biomase. Pomešajte inokulant sa odgovarajućom količinom vode koja zavisi od zapremine vašeg aplikatora. Radni rastvor inokulanta aplikujte ujednačeno u svežu biomasu tokom žetve ili siliranja u silotrenč.

Sadržaj: liofizirane bakterije mlečnokiselinskog vrenja.

Rok trajanja: 18 meseci na sobnoj temperaturi (<20°C).

Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO