ORGANSKA PROIZVODNJA - CHR. HANSEN

SILOSOLVE FC EKO

Silažni inokulant za brzu fermentaciju, već nakon 7 dana, i poboljšanu fermentaciju i aerobnu stabilnost silaže.

U organskoj proizvodnji dobrobit životinja ima visok prioritet.

SILOSOLVE® FC EKO je naučno i istraživački dokazan bakterijski inokulant namenjen za sve useve:

  • Brzo uspostavlja anaerobne uslove i sprečava kvarenje silaže
  • Poboljšava aerobnu stabilnost i količinu suve materije
  • Održava odličnu fermentaciju silaže i aerobnu stabilnost – već nakon 7 dana

Rešenje za silažu!

SILOSOLVE® FC EKO fermentiše silažu koju vole vaše životinja. SILOSOLVE® FC EKO ubrzava i kontrološe fermentaciju i obezbeđuje da suva materija i hranljivi sastojci sa polja ostanu očuvani u silaži i kao takvi dostupni kravama.

SILOSOLVE® FC EKO poboljšava aerobnu stabilnost silaže i količinu suve materije.

SILOSOLVE® FC EKO je jedinstven inokulant sa dvostrukim dejstvom:

  1. poboljšava aerobnu stabilnost i istovremeno
  2. povećava suvu materiju silaže i nezavisno od količine suve mase u biomasi i vrsti silaže.

SILOSOLVE® FC EKO poboljšava stabilnost silaže u slučaju ranijeg otvaranja, već nakon 7 dana!

Kod kukuruzne silaže tretirane sa SILOSOLVE® FC EKO sirćetna kiselina počinje da se proizvodi od drugog dana od siliranja. Kao rezultat poboljšana je aerobna stabilnost čak i ako je kratak period fermentacije. Kod lucerkine senaže aerobna stabilnost je bila poboljšana za 13 dana.

Šta je u sastavu SILOSOLVE® FC EKO?

SILOSOLVE® FC EKO sadrži naš patentiran soj Lactobacillus buchneri LB1819, plus jedinstveni soj Lactococcus lactis O224. Ova kombinacija brzo uspostavlja anaerobne uslove i poboljšava fermentaciju čime se sprečava rast i razvoj gljivica i plesni što dovodi do povećane stabilnosti i mogućnosti ranijeg sazrevanja i otvaranja silaže - od sedmog dana siliranja. Ciljne biljne kulture gde se upotrebljava SILOSOLVE® FC EKO su kukuruz (cela biljka ili zrno), lucerka i travno-leguminozna / travna smeša. SILOSOLVE® FC EKO je naročito efikasan kada postoji rizik od nastanka gljivica i u uslovima kad je vlažnost biomase iznad proseka.

Sastav SILOSOLVE® FC EKO:

  • Lactococcus lactis
  • Lactobacillus buchneri

Pakovanje:

  • kesica od 100 g za tretiranje 50 tona sveže biomase.
  • kesica od 200 g za tretiranje 100 tona sveže biomase.

Mixer - Posuda za lakše mešanje inokulanata može se poručiti odvojeno.

Rok trajanja i način skladištenja: 24 meseci na hladnom (+4 °C), 18 meseci na sobnoj temperaturi (< 20 °C).

Način primene: Pomešati sadržaj iz kesice sa odgovarajućom količinom vode i sipati u aplikator. Ravnomerno nanositi radni rastvor preko biomase prilikom sakupljanja.

Ukupna koncentracija bakterija u proizvodu je 1,3 x 1011 CFU/g, a 2,5 x 105 CFU/g tretirane biomase.

Image

SILOSOLVE® FC EKO omogućava profitabilniju proizvodnju

Image
Image

Izazovi u spremanju silaže

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO