SILOSOLVE OS

SILOSOLVE OS

Moćan bakterijski silažni inokulant za tretiranje površinskog sloja silaže

SiloSolve® OS je naučno i istraživački dokazan bakterijski inokulant, specijalno dizajniran za zaštitu površinskog sloja silaže:

  • Značajno smanjuje rast i razvoj gljivica i plesni u površinskom sloju
  • Poboljšava količinu suve materije u površinskom sloju

Proces kvarenja površinskog sloja silaže

Uzrok kvarenja površinskog sloja silaže je nedovoljno sabijena biomasa i difuzija kiseonika kroz foliju. Takva sredina predstavlja idealne uslove za rast i razvoj nepoželjnih mikroorganizama koji dovode do kvarenja silaže i proizvodnju štetnih mikotoksina. Ovo rezultira dodatnim radom sa silažom kako bi se odstranio površinski sloj koji može dovesti do problema sa njenom stabilnošću.

SiloSolve® OS štiti površinski sloj silaže.

SiloSolve® OS je moćan silažni inokulant koji kombinuje efekte odabranih bakterijskih sojeva mlečnokiselinskog vrenja. Lactococcus lactis O224 je soj bakterije mlečnokiselinskog vrenja poznat po svojoj sposobnosti da isteruje kiseonik. Kombinacijom ovih tri soja bakterija skraćuju vreme za stvaranje anaerobnih uslova u silaži. Ova nova kombinacija bakterija osigurava i brzu redukciju pH vrednosti površinskog sloja silaže štopoboljšava efikasnost natrijum benzoata kao konzervansa. Sojevi bakterija iz SiloSolve OS stvaraju optimalne uslove za natrijum benzoat koji inhibira razvoj nepoželjnih mikroorganizama i održava hranljivu vrednost vaše silaže.

SiloSolve® OS održava površinski silaže stabilnim.

SiloSolve® OS poboljšava aerobnu stabilnost nepovoljnim delovanjem na rast i razvoj gljivica kod različitih biljnih kultura koje se koriste za siliranje.

Sastav:

  1. Enterococcus faecium
  2. Lactobacillus plantarum
  3. Lactococcus lactis
  4. Natrijum benzoat

Pakovanje: Svako pakovanje se sastoji iz dva dela:kesice od 100 g + 10 kg natrijum benzoata za tretiranje 400 m2 površinskog sloja silaže.

Način primene: Sadržaj obe kesice pomešajte sa konačnom zapreminom od 100 L vode. U 5 L vode od ukupne količine vode zamešanje, pomešajte inokulant. Polako dodajte natrijumbenzoat u preostalih 95 L vode uz konstantno mešanje. Rastvorene sojeve bakterija iz inokulanta uz mešanje dodajte u rastvor natrijum benzoata.

Rok trajanja i način skladištenja: 24 meseci na hladnom (+4 °C), 18 meseci na sobnoj temperaturi (< 20 °C).

Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO