SILOSOLVE AS 200

SILOSOLVE AS 200

Bakterijski inokulant za aerobnu stabilnost i pojačanu fermentaciju.

SILOSOLVE® AS 200 je naučno zasnovan, istraživanjima dokazan bakterijski inokulant formulisan za sve useve:

  • Smanjuje zagrevanje i poboljšava aerobnu stabilnost silaže
  • Smanjuje rast gljivica i plesni
  • Poboljšava očuvanje hranljivih sastojaka i kvalitet silaže

Aerobni izazov tokom ishrane

Kada je silaža izložena vazduhu, obično tokom njenog izuzimanja, može doći do spontanog zagrevanja silaže. Gljivice i plesni su gljive koje razvijaju u prisustvu kiseonika i tokom rasta proizvode toplotu. Nutrijenti se gube i smanjuje se palatabilnost. Rezultat,pored gubitka hranljivih materija, može biti i smanjen unos hrane i kao posledica smanjenje proizvodnje mleka. Neki usevi, poput kukuruza, podložnije su grejanju od drugih.

SILOSOLVE® AS 200 poboljšava aerobnu stabilnost

SILOSOLVE® AS 200 sadrži dve brzorastuće i konkurentne bakterije mlečnoskiselinkog vrenja i jedinstveni soj Lactobacillus buchneri.

Ova specifična kombinacija bakterijskog soja poboljšava fermentaciju i inhibira rast gljivica i plesni, što rezultira poboljšanom aerobnom stabilnošću tokom ishrane – 6 dana u kukuruznoj silaži i 3 dana u senaži trava i mahunarki.

SastavSILOSOLVE® AS 200:

  • Enterococcus faecium 
  • Lactobacillus plantarum
  • Lactobacillus buchneri 

SILOSOLVE® AS 200 ima dve dobro poznate mlečno-kiselinske bakterije koje pokreću fermentaciju zajedno sa našom visoko istraženom L. buchneri  LB1819 za optimalnu proizvodnju sirćetne kiseline.

Ciljani usevi za SILOSOLVE® AS 200 uključuju useve sa visokim šećerom i niskim sadržajem proteina, siliranim sa visokom suvom materijom (niskom vlagom) ili skloni zagrevanju nakon otvaranja.

Pakovanje:

  • 100 g tretira 50t silaže
  • 200 g tretira 100t silaže

Rok trajanja i način skladištenja:  24 meseci ako je na hladnom (+4°C), 18 meseci ako je na sobnoj temperaturi (<20 °C).

Način primene: Sadržaj iz kesice od 200 g dovoljan je za tretiranje 100 t sveže biomase. Pomešajte sadržaj kesice sa količinom vode koja odgovara vašem aplikatoru. Ravnomerno nanositi radni rastvor preko biomase odmah po sakupljanju.

Ukupna koncentracija bakterija u proizvodu je 1,3 x 1011 CFU/g, a 2,5 x 105 CFU/g tretirane biomase.

Image
Image
Image
Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO