SILOSOLVE MC

SILOSOLVE MC

Bakterijski inokulant za poboljšanu fermentaciju i mikrobiološku kontrolu silaže.

SiloSolve® MC je naučno i istraživački dokazan bakterijski inokulant formulisan za vlažnu silažu i za useve koji se teže siliraju:

  • Sprečava pojavu klostridije
  • Poboljšava sadržaj suve materije
  • Sprečava degradaciju proteina i pojavu amonijaka

Klostridija može dovesti do smanjene palatabilnosti. Vlažna silaža je idealna sredina za pojavu klostridije. Pojava, rast i razvoj klostridije dovodi do degradacije proteina i stvaranja buterne kiseline u silaži. Buterna kiselina uzrokuje manji sadržaj hranljivih materija u silaži i ona kao takva ima negativan uticaj na zdravlje mlečnih krava.

Amonijak je indikator proteinske degradacije i može dovesti do smanjene konzumacije. Upotrebom takve silaže za ishranu mlečnih krava narušava se njihovo zdravlje i proizvodnja mleka.

SiloSolve® MC je pravi inokulant kod biljnih useva kao što su lucerka i travno-leguminozne smeše koje se koriste za siliranje.

Soj bakterija je bitan!

 

SiloSolve® MC je silažni inokulant koji sadrži tri visoko selekcionisana sojabakterija mlečnokiselinskog vrenja. Jedan soj (L. lactis SR3.54) je patentiran zbog svoje sposobnosti da inhibira razvoj Clostridia sp. u silaži. Preostala dva soja upravljaju i kontrolišu ukupnu fermentaciju.

  1. Enterococcus faecium,
  2. Lactobacillus plantarum
  3. Lactococcus lactis

Kombinacija bakterija u SILOSOLVE MC omogućava mikrobiološku kontrolu u silaži, brzu i efikasnu fermentaciju i poboljšan oporavak suve materije.

Pakovanja: Kesice od 200 g za tretiranje 100 tona sveže biomase.

Način primene: Sadržaj iz kesice od 200 g dovoljanNačin primene: Sadržaj iz kesice od 200 g dovoljanje za tretiranje 100 tona sveže biomase. Pomešajtesadržaj iz kesice sa odgovarajućom količinom vode u vaš aplikator. Ravnomerno nanositi radni rastvorpreko biomase odmah po sakupljanju.

Rok trajanja i način skladištenja: 24 meseci na hladnom (+4 °C), 18 mesaci  na sobnojtemperaturi (< 20 °C).

Ukupna koncentracija bakterija u proizvodu je 1,3 x 1011 CFU/g, a 2,5 x 105 CFU/g tretirane biomase.

Image
Image

SiloSolve® za profitabilnu proizvodnju

Prevenirajte klostridiju

Image

Copyright © 2020 NUTRIVET - Powered by IT LOGISTIC DOO